Deltagare Nordic Hockey Camp

Här nedan kommer anmälda deltagare till Nordic Hockey Camp 30-31 oktober 2023 att presenteras: