Karlskoga

Boenden i Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Värmland men tillhör Örebro län. Vi har ett naturskönt läge vid sjön Möckeln. Geografiskt ligger vi strategiskt med Stockholm, Göteborg och Oslo inom en radie av 30 mil.

Det moderna Karlskoga började planläggas i samband med stadsbildningen. I rask takt byggdes stadshus med hotell och restaurang, brandstation, skolor och simhall. Stadsplanearbetet tog sikte på att av den säregna men vackra terrängen i de centrala delarna skapa en ”grön stad”. Här bor idag* 30 496 personer.

Karlskoga är en grön stad med natursköna omgivningar där miljön ligger högt upp på agendan. Näringslivet är idag mer differentierat, men fortfarande är kärnan högteknologisk industri. Den teknologiska kompetensen är också något som ska vidareutvecklas i samarbete med universiteten i Karlstad och Örebro.

En rejäl stomme med bra skolor och god social omvårdnad från både kommun och landsting är viktiga komponenter i dagens Karlskoga. Här bjuds dessutom ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Bygdetradition, kulturhistoria och nära till den stora sjön, det har du var du än bor i Karlskoga.

Flera kända personer har levt i Karlskoga. För att nämna några så hade Alfred Nobel sitt sista svenska hem på Björkborns Herrgård i Karlskoga och det var vid Karlskoga häradsrätt som hans testamente, som senare mynnade ut i Nobelprisen, vann laga kraft. Sveriges främsta kvinnliga olympier genom tiderna, Agneta Andersson, härstammar från Karlskoga och fick 2009 en skulptur vid Möckelns strand. Från Karlskoga är också simhopperskorna Ulrika Knape och Anna Lindberg.

 

Karlskoga Turistbyrå

Adress: Kungsvägen 34, 691 31 Karlskoga

Telefon: +46 (0)586-21 61 00

E-post: info@karlskogaturism.se

Hemsida: http://www.visitkarlskogadegerfors.se/sv
                  http://www.karlskoga.se/